1. Sözleşmenin Tarafları

 a) www.toptanhavlu.com internet sitesi üzerinden faaliyette bulunan Bozburun Mahallesi, 7045 Sokak No:61 Merkezefendi DENİZLİ adresinde bulunan Memişoğlu Tekstil San. Ve Tic.

Ltd. Şti. (bundan böyle sözleşme içerisinde tescilli markası olan "Cotton Therapy" olarak kısaltılacaktır)

 b) www.toptanhavlu.com internet sitesine üye olan, üyelik sayfasında kendisi tarafından belirtilecek adreste bulunan internet kullanıcısı (bundan böyle sözleşme içerisinde "üye" olarak kısaltılacaktır)

 c) www.toptanhavlu.com internet sitesine üye olarak ya da olmadan websitesinde ücreti mukabili olarak bulunan ürün/hizmet  talebinde bulunan kişi/kurum (bundan böyle sözleşme içerisinde “müşteri” olarak kısaltılacaktır)

 d) www.toptanhavlu.com internet sitesine bir IP ile ağ üzerinde bağlanarak veri alışverişinde bulunan ancak ücreti mukabili söz konusu websitesi üzerinde ürün/hizmet almadıkları ya da www.cottontherapy.com sitesine üye olma amacı taşıdıkları sürece internet kullanıcıları (bundan böyle sözleşme içerisinde “ziyaretçi” olarak kısaltılacaktır) arasında mutabakat ile kabul edilmiştir.

 

 

2. Sözleşmenin Konusu

 İşbu Sözleşme www.toptanhavlu.com internet sitesinden ve belirtilen şartlar ve ücretler mukabilinde Cotton Therapy tarafından sunulan hizmetlerden, satışa arz edilmiş ürünlerden, üyeye/müşteriye/ziyaretçiye özel ayrıcalıklardan üyenin faydalanması hususlarını düzenlemektedir. 

 

 

3. Sözleşmenin Hükümleri

 3.1. İş bu sözleşmede açık bir şekilde taahhüt edilmemiş hiçbir hususu Cotton Therapy aleyhine varmış gibi yorumlanamaz. Aksi Cotton Therapy tarafından yazılı olarak belirtilmediği sürece Cotton Therapy, sitede yer alan ürün ve hizmetler için sitede ilan edilen ücretleri talep etme hakkına sahip olacaktır.

 3.2. İş bu üyelik sözleşmesi, üyeye herhangi bir maddi taahhüt yada yükümlülük getirmemektedir. Üye ancak  www.toptanhavlu.com web adresinden sipariş edeceği ürün ve hizmetlerin bedelleri ile buna ilişkin sair ücretleri ödemekle yükümlü olacaktır.  Üyelik için ayrıca herhangi bir ücret taahhüt ettirilmeyecektir.

 3.3. Cotton Therapy, iş bu sözleşmenin imzasından sonra bireysel üyelik, kurumsal üyelik, standart üyelik, özel üyelik ve sair adlar hatta Cotton Therapy tarafından belirlenerek üyelerine çeşitli iletişim kanalları aracılığıyla duyurabileceği farklı adlar altında iş bu sözleşme tarafı üyeye verilmiş haklardan, üyelik özelliklerinden daha geniş nitelikli, daha farklı özellikli, ayrıcalıklar, indirim hakları içeren, ücretli yada sair taahhütlere havi üyelik çeşitleri ihdas edebilir. Bu halde üyenin rızası olmaksızın üyeliği ücretli olarak değiştirilmeyecek ancak üye, ücretli üyelik özelliklerinden üyeliğini yükseltmeksizin ya da yararlanmak istediği hizmet ve ayrıcalıkları ihtiva eden üyeliğini aktifleştirmeksizin yeni ve ücretli hizmetlerden yararlandırılmasını talep edemeyecektir.

 3.4. Ziyaretçi,    www.toptanhavlu.com   internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Cotton Therapy'nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

 3.5. Ziyaretçi, www.toptanhavlu.com  internet sitesine üye olurken kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Cotton Therapy'e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Cotton Therapy'nin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

 3.6. Üye, www.toptanhavlu.com   internet sitesinde mevcut üyelere özel hizmetlerden faydalanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

 3.7. Üye, www.toptanhavlu.com  internet sitesini ve portal hizmetlerini ve hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz, almakta olduğu hizmetleri 3.şahısların kullanımına (Cotton Therapy izni olmadan) sunamaz, kiralama veya satışa arz etme gibi ticari faaliyetlere konu edemez. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

 3.8. www.toptanhavlu.com  internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Cotton Therapy ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Cotton Therapy’nin, üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve hizmetlerin kullanımı esnasında müşterinin uğrayabileceği üçüncü kişilerin fiil ve hareketlerinden doğabilecek zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra söz konusu hususta Cotton Therapy, imkanları dahilinde websitesi olan www.toptanhavlu.com ’a üyeliğini gerçekleştiren ya da gerçekleştirmeden ürün/hizmet satın alma talebinde bulunan müşterilerin websitesi üzerinde olası diğer üye ve müşterilere gerçekleştirme ihtimali taşıdıkları sözlü, etik dışı fiilleri en aza indirgemek adına çaba sarfettiğini, garantisini vermemekle beraber beyan etmektedir.

 3.9. Cotton Therapy, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.toptanhavlu.com internet sitesinin ve portal hizmetlerinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Cotton Therapy'den söz konusu edilebilecek herhangi bir tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

 3.10. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

 3.11. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Cotton Therapy bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Cotton Therapy’nin üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

 3.12 Cotton Therapy’nin her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Cotton Therapy’nin hiçbir sorumluluğu yoktur.

 3.13. Cotton Therapy,  www.toptanhavlu.com  internet sitesinde yer alan her türlü bilginin doğruluğu, eksiksiz olması, yeterliliği ve güncelliği hiçbir surette Cotton Therapy tarafından garanti ve taahhüt edilmemektedir. Kullanıcı hiçbir şekilde web sitesi' nde yer alan bilgilerin ve/veya portal hizmetlerinin hatalı olduğu yada bu bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz. Cotton Therapy hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman söz konusu bilgileri ve/veya portal hizmetlerini değiştirebilir, düzeltebilir ve/veya çıkarabilir. Cotton Therapy web sitesinin ve portal hizmetlerinin hatasız olması için her türlü tedbiri almıştır. Bununla birlikte sitede mevcut yada oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.

 3.14. Bu www.toptanhavlu.com  internet sitesine erişimden, sitede yer alan bilgilerin, hizmetlerin gerek doğrudan gerekse dolaylı kullanımından kaynaklanan doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl her türlü zarardan her nam altında olursa olsun Cotton Therapy, yöneticileri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri ve/veya portal hizmetlerini hazırlayan kişiler sorumlu tutulamaz.

 3.15. www.toptanhavlu.com internet sitesinde yer alan, bunları içeren ama bunlarla sınırlı olmayan tüm malzeme ve dokümanlar münhasıran Cotton Therapy mülkiyetinde olup, bu malzeme ve dokümanlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri ve sınai mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bu malzemeler ve dokümanlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

 3.16.  www.toptanhavlu.com   internet sitesinde malzemeler ve dokümanlar hiç bir surette üye tarafından değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve yeniden yayınlanamaz.

 3.17. Cotton Therapy tarafından www.toptanhavlu.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan Internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan websitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. Bu hususlara ait veri kullanımı Cotton Therapy tarafından www.toptanhavlu.com websitesi üzerinde “çerez kullanımı, kullanıcı verilerini koruma kanunu (KVKK) veri işleme politikası” sayfalarında detaylıca açıklanmış olup, ziyaretçi/üye/müşterilerin bilgisine sunulmuştur.

 3.18. Cotton Therapy kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Cotton Therapy, üyenin portal hizmetlerini alırken  www.toptanhavlu.com  internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

 3.19. Cotton Therapy, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a)yasal gereklere uygun hareket etmek veya Cotton Therapy ya da Cotton Therapy internet sitesine tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Cotton Therapy ve Cotton Therapy websitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

 3.20. Cotton Therapy websitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Cotton Therapy websitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

 3.21. Cotton Therapy, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya Cotton Therapy web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme, ürünleri dilediği zaman kaldırma, satıştan çekme hakkını saklı tutar.

  3.22. Cotton Therapy, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

 3.23. Taraflar, Cotton Therapy’ye ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

 

 

4. Sözleşmenin Süresi ve Feshi

 İş bu sözleşme ziyaretçi/müşteri/üye tarafından kabul edildiğinin beyanı ile yürürlüğe girer. Sözleşmenin okunma sorumluluğu websitesinde bulunan ziyaretçilerdedir. Cotton Therapy sözleşmeyi ziyaretçi/müşteri/üyeye arz ederek kabul edilmiş sayılmakla birlikte üye tarafından onaylanmamış sözleşmeler Cotton Therapy’ye karşı kullanılamayacaktır.

 İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Cotton Therapy tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Cotton Therapy üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

 

 

5. Anlaşmazlıkların Çözümü

 İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda Denizli Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

 

6. Yürürlük

 Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir. Üye tarafından elektronik ortamda onay verilmiş olması yeterli olup, ayrıca üyenin imzası aranmayacaktır.

 

 

 

 

 

Çerez Kullanımı

Websitemizin 'çerez (cookie) kullanım' politikası için linkten daha fazla bilgi edinebilirsiniz.